Privacybeleid

Villa Kaart is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://villakaart.wordpress.com
Elma Kempe is de eigenaresse van Villa Kaart.
Ik ben te bereiken via villakaart@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk

Villa Kaart verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Villa Kaart verwerkt alleen gegevens als daar toestemming voor is van klanten en/of volgers van Villa Kaarts blog/website. Dit zijn gegevens, die door henzelf verstrekt zijn voor het afhandelen van bestellingen. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden, dan waarvoor men toestemming heeft gegeven, worden gebruikt.

Mochten de gegevens gewijzigd moeten worden of wil je dat ik je gegevens verwijder, dan raad ik je aan om hieronder het stukje met het kopje
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen goed door te lezen.
Hierin staat precies beschreven hoe je dit kunt doorgeven, zodat ik de wijzigingen kan doorvoeren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent, dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via villakaart@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Villa Kaart verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Het afhandelen van je betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren
  • Villa Kaart verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Villa Kaart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Villa Kaart) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Villa Kaart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Emails met betrekking tot bestellingen maximaal 5 jaar
Emails met betrekking tot aanvragen/informatie maximaal 5 jaar
Emails met betrekking tot financiële administratie onbeperkt
Data voor verwerking van facturen maximaal 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Villa Kaart verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Reacties op blogposts

Wanneer je een reactie wilt achterlaten op blogberichten van Villa Kaart, is het niet nodig om een account aan te maken.
Villa Kaart modereert de achtergelaten reacties niet handmatig.
Met het oog op het voorkomen van naar mijn oordeel ongepast, seksistisch, racistisch of grof taalgebruik en/of bij overduidelijke nepnamen en bij spam zullen reacties worden verwijderd.
Ik behoud me het recht voor om de mogelijkheid tot het achterlaten van reacties tijdelijk of permanent uit te schakelen.

Cookies of vergelijkbare technieken      

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen      

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Villa Kaart en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar villakaart@gmail.com.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Villa Kaart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Villa Kaart neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via villakaart@gmail.com
Advertentie